2020. évi díjazott – UCCU Alapítvány

UCCU ALAPÍTVÁNY 

Kiemelt példamutatás a társadalomért díj 2020.

UCCU Alapítvány Mutass jó példát kampányAz Uccu alapötlete 2008-ban fogalmazódott meg. Az akkori cigányellenes közhangulat és a társadalmi szolidaritás hiánya motivált minket arra, hogy tegyünk valamit, még ha kicsiben is, mindennek megváltoztatására.

Az Alapítvány hivatalosan 2010-ben jött létre, melynek kialakításában maguk a roma fiatalok is részt vettek.

Alapítványunk elsődleges célja, hogy csökkentse a társadalomban meglévő, a roma társadalommal kapcsolatos tévhiteket és előítéleteket. Célunk, hogy egy nyitottabb és befogadóbb világban élhessünk.

Az elfogadás hiánya leggyakrabban az ismeretek hiányából ered. Magyarországon a cigányellenes emberek jelentős része nem is igazán ismeri azokat, akiket elutasít. Ezen jelenség csökkentésére az Uccu általános és középiskolás diákoknak teremt lehetőséget a találkozásra és a beszélgetésre roma fiatalokkal.

Az Uccu önkéntes oktatóstábja elsősorban 10-19 éves diákoknak tart interaktív órákat az informális oktatás eszközeivel a roma identitás és kultúra témájában. A foglalkozások során arra törekszünk, hogy a diákok minél több információra, és személyes tapasztalatra tegyenek szert a romákkal kapcsolatban és minél nyitottabbá váljanak egymás és a külvilág iránt.

A konkrét ismeretanyag megosztása és átadása mellett oktatási programjaink olyan kulcsfontosságú képességek és készségek kialakításában és fejlesztésében segítenek, mint például a kritikus gondolkodás vagy a vitakultúra.

Az általános és középiskolákban történő érzékenyítés mellett az Uccu alapítvány fontos feladatot lát el a közösségfejlesztés, és a roma fiatalok vezető képzése terén. A szervezet nagy hangsúlyt fektet a roma fiatalok képzésére, készségeik és ismereteik fejlesztésére, az oktatási feladatok, és a moderátori szereppel járó feladatokon túlmenően is.

Az alapítvány országosan látja el tevékenységét. A budapesti önkéntes csoport mellett Pécsen, Miskolcon és Ózdon is működik Uccu műhely, melyet reginonális koordinátoraink vezetnek. A roma önkéntes fiatalok száma jelenleg: 30 fő.

A szervezet megalakulása óta több mint 50 fő roma fiatal dolgozott önkéntes moderátorként az alapítványban. Közülük többen láttak el projekt koordinátori szerepet is. A szervezet iskolai foglalkozásaival évente körülbelül 3500 diákot, és az ő tanáraikat éri el közvetlenül. Közvetetten a diákok családjára, barátaira, illetve egyéb közösségekre van vélemény és attitűd formáló hatással.

UCCU Alapítvány Mutass jó példát kampányAz Uccu missziója, hogy lehetőséget teremtsen találkozásra cigány és nem cigány fiatalok között, hogy beszélgessenek egymással a roma identitásról, kultúráról és az ezekhez kapcsolódó előítéletekről, sztereotípiákról. Elsősorban diákokkal beszélgetünk az identitás alappilléreiről, melyek meghatározzák azt, akik vagyunk, vagy akikké válhatunk. A többségi társadalomban van egy nagyon erős kép arról, hogy mi cigányok kik vagyunk, hogyan élünk, hogyan öltözködünk, és hogyan viselkedünk, de vajon igaz-e amit a nem cigányok gondolnak rólunk? Meghatározhatják-e mások, hogy kik vagyunk? Mi ezekről beszélgetünk.

Célunk, hogy beszélgessünk tabuk nélkül a cigányságról a fiatalokkal, kérdezzen tőlünk és beszélgessenek, gondolkodjanak a cigányságról, hiszen mindenkinek van erről a témáról véleménye és vélt tudása, mert hallotta a szüleitől, látta a tv-ben, olvasta az újságban vagy az interneten, de az uccu foglalkozások során elsőkézből kapnak a fiatalok valós információkat és személyes történeteket cigány fiataloktól.

Roma önkénteseink személyes történeteiken keresztül beszélnek arról, hogy mit jelent ma Magyarországon cigánynak lenni. A személyes találkozásokon keresztül igyekszünk közelebb hozni és láthatóvá tenni a cigányság kultúráját. Számtalan kutatás azonban megerősítette, hogy az interkulturális találkozások csökkentik az előítéleteket.

Az Uccu fontosnak tartja ezt a lehetőséget mindenki számára megteremteni.

Alapelveinket a közösségbe vetett hitben, a személyes találkozásban, az önkéntességben és a hitelességben fektettük le, ezek mentén szervezzük az Uccu foglalkozásait.

Egy személyes történet megosztása mindenki számára motiváló erővel tud hatni. Megismerni valaki életútját, erősségeit, nehézségeit, örömét, bánatát, rádöbbent minket arra, hogy mennyi erő rejlik a másik emberben. Ezáltal könnyeben megértjük, megismerjük és elfogadjuk a másikat. Ehhez természetesen olyan lehetőségeket kell teremteni, amiben őszintén beszélgethetünk egymással. Mi, az Uccu csapata, ebben hiszünk.

Kapcsolat

Virágozz és Prosperálj Alapítvány
1165 Budapest, Rezgőfű u. 1.
Tel. 06 70 7761917
E-mail: info@mutassjopeldat.hu

Kampány célja

Divatba hozni az értékeket a társadalomban azáltal, hogy egyre többen állunk ki azon pozitív értékek fontosságáért, melyek a valódi boldogság és sikeresség alapjai.

© 20120. Minden jog fenntartva - Mutass jó példát kampány - Virágozz és Prosperálj Alapítvány - Adatkezelési tájékoztató