DIVERSE YOUTH NETWORK

 

A Diverse Youth Network egy magyarországon és immár az Európai Unióban is jegyzett, dinamikusan fejlődő nemzetközi ifjúsági szervezet. 2018 többségében roma, cigány származású ma már értelmiségi pályán lévő fiatalok kezdeményezésével alakult meg a szervezet ami azóta is Pécsi székhellyel működik.

Szervezetünk legfőbb célja egy olyan társadalom kialakítása volna ahol minden ember egyenlőnek számít. Így missziónkat a következő pontokban foglaltuk össze.

  • szembeszállunk az egyenlőtlenséggel, megbélyegzéssel és mindenfajta diszkriminációval
  • a romák helyzetbe hozásán dolgozunk aktív közösségi, és tudatos állampolgári részvételük erősítésével
  • új, innovatív megközelítéseket alkalmazunk az általános közvélemény formálásában
  • az európai közösségek kultúrája, nyelvei és hagyományai értékrendszerünk alapja
  • elkötelezettek vagyunk az egyéni és közösségi identitás és erősítésében.

Alapvetően olyan egyénekkel és csoportokkal foglalkozunk, segítjük őket akik „másságuk” miatt a társadalom perifériájára szorultak. Így projektjeink többsége Magyarország legnagyobb számú nemzetiségével a romákkal, cigányokkal foglalkozik. A cigányság társadalmi integrációjának támogatása, segítése mellett fontosnak tartjuk a kultúra ápolását is, a történelem és a nyelv ápolását is.

Működik egy “Super Romanes” elnevezésű nyelvi programunk is ahol alapvetően hátrányos helyzetű fiataloknak kínálunk az ország több területén is ingyenes cigány (lovári) nyelvű nyelvi képzést amely során nyelvvizsgához juttatunk fiatalokat akiknek vagy a felsőoktatásba kerüléshez vagy akár a diploma megszerzéséhez szükséges egy nyelvvizsga.

A másik jelenleg is futó projektünk a Sikeres Roma Nő vagyok címet viseli. Folyamatosan szembesülnünk kellett azzal, hogy nagy társadalmi szintű problémát jelent, a hátrányos helyzetű, leginkább roma, cigány származású fiatalok oktatása. A sok esetben eltérő szociális, kulturális és nyelvi háttér amivel egy-egy roma, cigány fiatal érkezik az oktatási intézményekbe mind nehézségeként jelenik meg a tanulmányaik során. Sokszor fordul elő, hogy a fiatalok nagyon ingerszegény környezetből érkeznek ahol nem látnak maguk előtt olyan személyeket életutakat akik példaként szolgálhatnának számukra. Hamar motiválatlanná válhatnak az iskolában, sokszor lemorzsolódnak sőt a korai iskolai elhagyás is gyakran előfordul. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a 13-18 év közötti lányok azok akik a leveszélyeztetettebb réteg, hiszen az iskolaelhagyás a korai anyává válás rájuk jellemező leginkább.

A program célja a cigány, roma közösségek számára mintaadók, példaképek bemutatása. Olyan nők életét mutatja be a kiadvány akiknek élete járható utakat mutat be mindenki számára a tanulás és a munka világában egyaránt.

A „Sikeres roma nő vagyok” program célkitűzése az, hogy olyan nőket mutasson be akik életükkel, pályafutásukkal példaként szolgálhatnak. Szeretnénk a kiadvány által betekintést nyújtani az életük sikereibe és kudarcaiba is, szeretnénk ha a fiatalabb generáció női tagjai ezeket olvassa motivációt és bátorságot kapnának a változtatáshoz. Körülbelül 1 éve az ország több olyan településén is jártunk már kerekasztal-beszélgetésekkel ahol alacsony a civil élet de a roma, cigány lakosság száma elég magas. A beszélgetéseink főleg iskolákban az az általunk legveszélyeztetettebbnek gondolt célcsoportot megcélozva ment végbe, a beszélgetés során a sikeres roma nők beszéltek magukról, gondolkodtak közösen a fiatalokkal a jövőről.

A mai magyar társadalomban azt tapasztalhatjuk, hogy nagyon nehéz elismerést kivívnia egy olyan egyénnek vagy csoportnak akik hátrányos helyzetűnek vagy kirekesztettnek vannak titulálva. A nők is olyan csoportot alkotnak akik a társadalom szélére szorultak, a női mivolt egy eleve meglévő hátrány amit az csak tetéz ha valaki a nőiségén túl még a cigányság valamely csoportjához is tartozik. Sokkal nehezebb egy roma, cigány származású nőnek elismerést kivívnia az életben, mint nem roma társának. A roma, cigány származású nők esetében a halmozottan hátrányos helyzetű jelzőt a szó szoros értelmében vehetjük, hiszen az ő hétköznapi életük egyáltalán nem könnyű, a sok előítélet mellett szembesülniük kell a nemi hovatartozásukhoz szorosan kapcsolódó korlátolt életvitel is. Hiszen mint az ismeretes a roma, cigány nők családban betöltött szerepe a férfiakkal szemben sokkal kötöttebb, egyenlőtlen. A női szerepek fontosságának megtartása különböző intenzitással de jelen van mindegyik cigány népcsoportnál.

A nők és általában a roma, cigány nők alulreprezentált csoportként jelennek meg a társadalomban. Ezért is tartjuk fontosnak őket bemutatni, a telefonbeszélgetéseken jelenleg már két kiadvánnyal is rendelkezünk amelyek kiadványonként 10 olyan roma, cigány nőt mutatnak be akik a sok hátrányt legyőzték, a sztereotípiákat és a családi elvárásokat, hagyományokat felülírták.

Bízunk benne, hogy a fő célunk, az, hogy ismeretek és információkat közvetítünk a „siker útjáról” olyan roma lányoknak, nőknek akik előtt nincs mintaadó személy, példakép. Szeretnénk ha minél többen ismernék meg a sikerhez vezető utat, azt, hogy a hátrány ellenére is képes lehet bárki valódi hőssé válni.

A példamutatás szervezetünk számára az egyik legfontosabb dolog. Hiszen értelmiségi roma, cigány származású emberként nekünk kell mintaadóként szolgálni roma, cigány társaink és a többségi társadalom felé is.

Fontos, hogy olyan értékeket közvetítsünk mindenki számára ami mindenképpen pozitív, hasznos, követendő. Szükség van a világban a példamutatásra, hogy a jövőben békességben, boldogságban és elfogadásban tudjunk élni közösen, együtt.

 

Jelölve az alábbi díjra:

Kiemelt példamutatásért díj a hátrányos helyzetű közösségért 

 

Kapcsolat

Virágozz és Prosperálj Alapítvány
1165 Budapest, Rezgőfű u. 1.
Tel. 06 70 7761917
E-mail: info@mutassjopeldat.hu

Kampány célja

Divatba hozni az értékeket a társadalomban azáltal, hogy egyre többen állunk ki azon pozitív értékek fontosságáért, melyek a valódi boldogság és sikeresség alapjai.

© 20120. Minden jog fenntartva - Mutass jó példát kampány - Virágozz és Prosperálj Alapítvány - Adatkezelési tájékoztató