Hír Tibor Mutass jó példát kampányHÍR TIBOR

Hír Tibor, tanár, a FreeMind Magántanulói Csoport, valamint Delta t Oktatási Központ megálmodója és alapítója, továbbá az Esély a Tudáshoz Alapítvány elnöke.

Közel 30 éve választottad és űzöd a tanári hivatást. Voltál tanár, intézményvezető és most FreeMind Magántanulói Csoport, valamint a Delta t Oktatási Központ megálmodója és alapítója vagy. Mi vezérelt utadon, miért választottad ezt a szép, de kihívásokkal teli hivatást?

Hír Tibor: Én egy olyan családban éltem, ahol mindhárom testvérem úgy kezdte a házaséletét, hogy néhány évet még a családi otthonunkban éltek és közben születtek gyerekeik. A gyerekekkel nagyon sokat foglalkoztam, vigyáztam rájuk, sokszor az ölemben fogtam őket és úgy készültem fel a dolgozatokra, vizsgákra. Megértettem, hogy mekkora szükségük van a gyerekeknek ránk és természetesen nekünk is rájuk. Gyerekekkel foglalkozni, gyerekeknek segíteni és törődni Velük, az már gyerekkorom óta a világ legtermészetesebb dolga számomra. Aztán később ehhez jött a matematika, amely feltette az i-re a pontot. Nagyon gyorsan megértettem, és láttam, hogy a körülöttem lévők nem így vannak ezzel, nem értik. A fejembe vettem, hogy ez így nincs rendjén, és elhatároztam, hogy mindent megteszek, hogy ezen a helyzeten változtassak és nagyon sokat korrepetáltam már középiskolás korom óta. A gyerekszeretetem és a vágy, hogy a matematikát megértessem és esetleg meg is szerettessem vezetett oda, hogy ezt a gyönyörű pályát válasszam. Jól döntöttem, a mai napig imádom.

Mi az a küldetés, amiért úgy döntöttél, hogy Magántanulói Csoportot és Oktatási Központot alapítasz?

Hír Tibor: Röviden erre azt tudnám mondani, hogy több, mint 20 éves közoktatásban eltöltött idő után azt láttam, hogy nem hatékony az oktatás, nem egyénre szabott, és a tanulók életcélját nagyon sok esetben nem segíti, sőt még időnként gátolja is az oktatás. Nagyon sok esetben sajnos életcélok válnak semmivé, és önértékelési gondokkal küzdenek a gyerekek. Az egyik fő szempont, amiért ezeket létrehoztam az volt, hogy ezen változtassak, teremtsek egy olyan színteret, ahol a gyerekek önértékelése rehabilitálódik, teljes bizonyossággal megértik, hogy KÉPESEK tanulni, tudni. A másik szempont pedig az volt, hogy egy olyan munkarendet alakítsunk ki, amely biztosítja egyensúlyt teremtve a tanulóinknak az iskolán kívüli egyéb, a céljaikhoz vezető elfoglaltságaik sikeres végzését. Gondolok itt például a sportra, a művészeti foglalkozásokra, de akár a nagyobb tanulók esetén a munkájuk végzésére.

A tanulás szabadságát szeretném megteremteni a tanulók számára, mert azt vallom, hogy a tanulás szabadsága vezet el a szabadság tanulásához. Nagy szavak, de mi lehet ennél fontosabb egy személy számára? Gondoljunk csak bele.

Melyek azok a legfontosabb nézőpontok, amiben más az, amit Ti nyújtotok a diákoknak, a szülőknek és miért tartod ezeket fontosnak?

Hír Tibor: Ahogy említettem, igyekszünk figyelembe venni a tanulók sokféleségét, egyéniségüket, a haladási ütemük eltérőségét. Nagy hangsúlyt fektetünk a csapatmunkára. Ez jelenti a gyerekek közös munkálkodásait, de jelenti a szülőkkel történő csapatmunkát is a célok elérésében. Valamennyi tanulóval és a szülőkkel tegeződő viszonyt tartunk fenn, mert azt gondolom, ez életszerűbb kommunikációs forma. Ha bekerülünk egy új munkahelyre, szinte a kezdetektől már tegeződő formában kommunikálunk. Ez a gyerekeknek és a tanárainknak teljesen természetes. Ami még egy igen fontos nézőpontbeli különbség más iskolákhoz képest, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a tanulás megtanulására, és a kommunikáció fontosságára.

Hír Tibor Mutass jó példát kampány

A siker persze sok mindentől függ. Mégis, ha az alapvető emberi értékeket vesszük, melyek azon alapvető értékek melyek a munkád, illetve sikereid alapja, és miért?

Hír Tibor: Azok az alapvető emberi értékek, amelyek most eszembe jutnak az őszinteség, kölcsönös bizalom, kitartás, türelem, példamutatás, igazságosság, elfogulatlanság, etikusság. Ezek azok, melyeket a mindennapokban alkalmazok, és ezek biztosítják számomra azt az erőt, amivel végzem a munkám és harminc év után is imádom minden percét.

Rengeteg pozitív visszajelzést és hálás köszönetet kapsz diákjaidtól, ami igazán felemelő. Gondolom sok van, de ha egyet emelhetnénk ki, akkor mi lenne a legkedvesebb emléked így a pedagógusi pályafutásod alatt?

Hír Tibor: Valóban. Nagyon nagyon sok kedves emlékem van a pályafutásomról. Vannak gyönyörű emlékeim gyerekekről, szülőkről és kollégákról egyaránt. Ha most azt kéritek tőlem, hogy egyet emeljek ki ezek közül, nem könnyű feladat, de megteszem. Az egyik kedvenc és felemelő emlékem a következő: én érettségi után mindenképpen ki szerettem volna próbálni, hogy milyen is valójában tanítani. Meg tudom állni a helyemet, olyan, amilyennek képzeltem? Képesítés nélküli tanárként kezdtem, mert a nyolcvanas években volt még ilyen. És amikor az igazgató úr azt mondta, hogy ötödik osztályokban fogok matekot tanítani, nagyon boldog voltam. Nyújtotta felém a kezét, és azt mondta, csak akkor csapjak bele, ha vállalom a tanári munkát úgy, hogy nem végeztem még el a főiskolát, egyetemet, és ez nem lehet kifogás a munkám során esetleg felmerülő nehézségekre. Belecsaptam a kezébe és ott akkor TANÁRRÁ váltam a saját világomban. Gyönyörű és az életemet meghatározó emlék.

Te, mint sikeres pedagógus és vezető, hogy látod, segíthetnek a jó példák, a példamutató élettörténetek az életben, hogy akár mi magunk is sikeresebbek, boldogabbak legyünk? Esetleg volt, amikor Téged inspirált valaki más ember élete, élettörténete, példamutatása?

Hír Tibor: A jó példa egy erős mágnes. Naná, hogy segítenek a jó példák. A tanári hitvallásom egyik alapja, hogy jó példát mutassak a tanítványaimnak. Ez külső és belső tulajdonságokban egyaránt meg kell, hogy mutatkozzon. Ápoltnak, igényesnek kell lennünk, hiszen a gyerekeknek a sok éves közös együttműködés során mi vagyunk a példa, mi vagyunk számukra az idegen felnőtteket jelképezők az életükben. Hát, ha valakinek van esélye jó példával elöljárni a gyerekek számára, hát azok mi, tanárok vagyunk. Abban az életszakaszban, amikor a kialakul a gyerekeknek a világról a véleményük, nézőpontjuk, abban a korszakban nagyon sokat vagyunk együtt. Hát persze, hogy fontos, hogy milyen példát mutatunk. A gyerekek meg is kérdeznek nagyon sokszor, hogy én hogyan éltem, mit csináltam gyerekkoromban. Igyekszem mindig jó példát mutatni nekik ekkor is. Példázom számukra, hogy a céljaikat, álmaikat igenis el tudják érni kitartással, szorgalommal, éppen úgy, ahogy ezt én is elértem. A matematikát is lehet érteni, lehet sikereket elérni benne, éppen úgy, ahogy nekem is sikerült. Meg lehet oldani problémákat, helyre lehet hozni elrontott dolgokat éppen úgy, ahogy nekem is sikerült. Példát mutat egy tanár a munkája során is. Ha pontos az óráira, ha betartja az ígért szavát, ha nyugodtan kezeli a dolgokat, ha igazságos egy egy helyzet megoldásában, jó példát mutat. Ha sikeres az életében, rendezett családi körülmények között él, jó példát mutat.

A vezetői hitvallásomban is nagyon fontos elem a példamutatás. Hiszem és tapasztalom is, hogy jó példával kell elöljárni egy vezetőnek is a beosztottak számára. Ha egy vezető rendelkezik pozitív emberi tulajdonságokkal, az a beosztottak számára példa értékű.

Végül azt is megemlíteném, hogy az, amit és ahogy létrehoz, alkot az ember, az is példa értékű lehet másoknak. Amikor létrehoztam a tanulócsoportunkat, voltak, akik megkerestek, és a példámat szerették volna követni, ők is létrehoztak ilyen csoportot.

Nekem is voltak persze példaképeim. Anélkül, hogy felsorolnám itt Őket, inkább a közös tulajdonságukat fogalmaznám meg, ami példa volt számomra: emberszeretet, kitartás a nehézségek ellenére is, sikeresek a szakterületeiken és életük egyéb területein is, maradandót alkottak, nem alkudtak meg önmagukkal, virágoztak és prosperáltak életük számos területén.

Mint ahogy a Mutass jó példát! kampány célja, hogy divatba hozzuk a pozitív értékeket az életben, Te miként látod, fontos ezeket az alapvető emberi értékek megtanítani gyermekeinknek? Van, vagy kell, hogy szerepe legyen ebben a pedagógusoknak?

Hír Tibor: Nagyon fontos megtanítani az alapvető emberi értékeket a gyerekeknek. A gyerekek alapvetően jók. Erről a pozitív útról a véleményem szerint az őket körülvevő környezetben tapasztalt példák alapján térnek le, pusztán azért, mert az a példa tűnik számukra a leginkább követendőnek a túlélésük szempontjából. De ha jó példát látnak, az esélye sincs annak, hogy rossz irányba menjenek. Fantasztikus érzékkel választottátok ki ezt a kampányt, ennek sikere alapjaiban fogja megváltoztatni az életünket, a világunkat. Már csak az a feladat, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik jó példával járnak elöl a gyerekeink számára, illetve segítsünk azoknak, akik ezt nem teszik. Tanárnak, szülőknek és mindenkinek szerepet kell vállalni ebben, hogy a pozitív értékeket szem előtt tartva jó példát mutassunk.

És így végezetül, Te, aki rengeteg diáknak segítettél már életének különböző szakaszaiban, milyen tanácsot adnál a diákoknak ahhoz, hogy sikeresek legyenek az életben? És milyen tanácsot nyújtanál a szülőknek, hogy hogyan segítsék boldogan felnőni és sikeressé válni gyermeküket?

Hír Tibor: A gyerekeknek azt a tanácsot adnám, hogy legyenek kitartóak minden nehézség ellenére a céljaik elérését illetően. Kövessék azokat az embereket, akik jó példát mutatnak számukra a céljaik elérésében. Tanuljanak, képződjenek, mert e nélkül szerintem nehéz sikereket elérni. Legyenek önmaguk, de legyenek nyitottak másoknak segítségére lenni.

A szülőknek azt tanácsolom, hogy amellett, hogy tiszteletben tartják gyermekük egyéniségét, járjanak elöl jó példával az életük számos területén fellelhető életszituációk kezelésében. Legyenek partnerek a gyerekek életében, kontrollálják a haladásukat. A gyerekeknek velük született tulajdonsága, hogy vágynak a kontrollra, és ha a szülők ezt következetesen biztosítják számukra, a siker nem marad el. Azt azért fontosnak tartom megjegyezni, hogy a gyerek sikeressége és boldogsága, az véleményem szerint a gyerek valódi céljának eléréséből fakad. Láttam nagyon sok szülőt, aki saját, néha meg nem valósult célját próbálta eléretni a gyerekével. Nem túl szerencsés.

Web: www.delta-t-oktatasikozpont.hu; www.matekprofi.hu
Facebook: https://www.facebook.com/hirtibor/

 

Jelölve az alábbi díjra:

Kiemelt példamutatásért díj az iskolai / óvodai életben 

 

Kapcsolat

Virágozz és Prosperálj Alapítvány
1165 Budapest, Rezgőfű u. 1.
Tel. 06 70 7761917
E-mail: info@mutassjopeldat.hu

Kampány célja

Divatba hozni az értékeket a társadalomban azáltal, hogy egyre többen állunk ki azon pozitív értékek fontosságáért, melyek a valódi boldogság és sikeresség alapjai.

© 20120. Minden jog fenntartva - Mutass jó példát kampány - Virágozz és Prosperálj Alapítvány - Adatkezelési tájékoztató