Teszünk Szenior Önkéntes Klub Mutass jó példát kampányTeszünk Szenior Önkéntes Klub

Scholtzné Hibay Alíz, a Tettrekész Emberek Szenior Önkéntes Klubjának alapítója

 

Fantasztikus Klubot hoztatok létre! Mi motivált titeket, hogy megalapítsátok a Tettrekész Emberek Szenior Önkéntes Klubját és milyen célt tűztetek ki magatok elé?

Alíz: Friss nyugdíjasként úgy gondoltuk, hogy a család, az unokák mellett van még fölös energiánk, szellemi kapacitásunkat sem vesztettük el egyik napról a másikra. Tettrekészek vagyunk, ezért jó lenne szép célok érdekében hasznosítani meglévő képességeinket.
Célunk azóta is az, hogy sokak számára emberibbé és szebbé tegyük az életet, a környezetet, reményt adjunk és enyhítsük a lelki terheket. Jószívvel és jókedvvel tenni akarunk a közösségért, az elesettekért, a betegekért, a gyerekekért, a rászoruló emberekért, a kultúra, a művészetek emberközeliségéért, a tiszta és fenntartható természeti környezetért. Ugyanakkor szívesen végzünk a szakmánkhoz közel álló feladatokat, pro bono [1] hasznosítva szakmai tapasztalatainkat (fordítási munkák, szakmai tanácsadás, idegenvezetés, korrepetálás, stb).

([1] A pro bono ellenszolgáltatás nélküli szakmai segítségnyújtás a közjó érdekében, melyet önkéntesek végeznek non-profit szervezetek, jótékonysági intézmények, egyházak számára.)


Mikor és miképp indult útjára a klub és hány önkéntes vesz részt benne?

Alíz: Felismerve az inaktív korosztály aktív társadalmi részvételének fontosságát, az Önkéntes Központ Alapítvány a 2007-2017. évekre szóló, „A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája” című tervében célul tűzte ki az idősebb generáció önkéntes szerepvállalásra való ösztönzését és támogatását. Ennek az elgondolásnak a szellemében az Alapítványnál tevékenykedő néhány hasonlóan gondolkodó önkéntessel összefogva 2013. október 14-én megalapítottuk az azóta már civil társaságként működő TESZÜNK Klubot (Tettrekész Emberek Szenior Önkéntes Klubja). Néhány fő részvételével indult be a munka, jelenleg a tagok létszáma már megközelíti a 100 főt.
Mottónk egy buddhista mondás lett: Ha magaddal foglalkozol, problémáid lesznek, ha másokkal, feladatod.


Hogy látod, mi a legnagyobb értéke annak, amit nyújtotok azon nyugdíjasok számára, akik valami többet szeretnének tenni, valami többet szeretnének elérni az életben? Mivel lesznek gazdagabbak azzal, hogy csatlakozni tudnak hozzátok, mint önkéntesek és ezáltal ismét ők azok, akik segíteni tudnak másoknak?

Alíz: A TESZÜNK Klub önkénteseinek nem várt jutalma a hasonló gondolkodású és értékrendű emberek közösségéhez való tartozás, ismeretségek, barátságok kialakulása, az életünk során felhalmozott szakmai tudás és élettapasztalat hasznosítása, továbbadása. Az élethosszig tartó tanulás keretében spontán és szervezett keretek között új ismeretek szerzése (önkéntes képzéseken való részvétel), önmagunk kipróbálása eddig ismeretlen területeken. A jobb adni, mint kapni érzés megtapasztalása, a hála és a köszönet megható, spontán megnyilvánulásai. A jutalmat csillogó szemekkel, mosollyal, simogató kezekkel, hálás szívekkel és szavakkal, az adni tudás szívmelengető örömével mérik. A „szükség van rám” érzése folyamatos feltöltődést és inspirációt jelent a munka folytatásához.

Teszünk Szenior Önkéntes Klub Mutass jó példát kampány

A társadalom számos területén lehet számítani a ti, az önkénteseitek segítségére. Mesélnél arról, hogy miként is működtök és hogy miképp is választjátok ki ezen területeket?

Alíz: A TESZÜNK Klub minden hónap első hétfőjén tart klubtalálkozót, amelyen beszámolunk egymásnak az elmúlt hónapban végzett munkáról és ismertetjük a várható munkalehetőségeket, programokat. A klubtagok bármilyen kérést, ötletet felvethetnek a találkozóinkon, és ha van érdeklődés a tagok részéről, zöld utat kap a kezdeményezés.
Az együttműködésünk a kezdetektől folyamatos az Önkéntes Központ Alapítvánnyal, a pro bono lehetőségeket, kéréseket ők közvetítik felénk: részvétel vállalati önkéntes programok szervezésében, különféle események előkészítésében, az önkéntességhez kapcsolódó európai uniós projektek keretében fordítások készítése, munkaanyagok összeállításában segédkezés, a Klub tevékenységének bemutatása, stb.

Az egyes tevékenységi köröknek van saját felelőse, akinél jelentkezni lehet a vállalt feladatra, ő fogja össze és intézi az azzal kapcsolatos szervezési tevékenységet. A területek természetesen szabadon átjárhatók, kinek mihez van kedve, érzéke, mit enged a saját időbeosztása. Így van felelőse a köveztkező területeknek: vállalati önkéntes programokhoz kapcsolódás (ÖKA), idősekkel való foglalkozás (Idősek Barátai Programban részt vevők), fiatalok életkezdési problémáinak kezelése (Aladdin Program), állami gondozásban lévő gyerekekkel foglalkozás (Stehlo Gyermekotthon), fogyatékkal élők segítése (Vakok és Gyengénlátók Szövetsége, Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmények, Jövőt nekik is alapítvány, Tordas), természet- és állatvédelmi programok (elsősorban a Vácrátóti Botanikus Kert, Fővárosi Állatkert), múzeumokban, kulturális és tudományos intézetekben adminisztratív, ill. tárlatvezetési feladatok összefogása (Petőfi Irodalmi Múzeum, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia), kirándulások, sportolási lehetőségek, kultúrpogramok, városi séták szervezése a tagok számára, a Klub adminisztratív ügyeinek intézése, stb.


Nemcsak másoknak segítetek, hanem közös programokat, kirándulásokat is szerveztek a Klubbal. Hogy látod, milyen közösségépítő szerepe van ezen programoknak és hogy fogadják az önkénteseitek?

Alíz: A jó levegőn, jó társaságban, jókedvvel, szép időben, szép helyen legyalogolt néhány kilométer a legjobb stersszoldó szórakozás, egyben segít az egészség megőrzésében, a test és a lélek fitten tartásában, és építően hat a közösségre. Mindig vannak olyan önkéntesek, akik szívesen kínálják egymást házi készítésű finomságokkal is. A test és a lélek öröme együtt jár ezeken az utakon.
A lélek gyönyörűségét szolgálják a havi rendszerességgel megtartott érdekfeszítő zenetörténeti előadások, természetesen zenei aláfestéssel.
A közös programok, a múzeumlátogatások vagy filmek megnézése és az élmények megvitatása gazdagítja a személyiséget és összekovácsolja a közösséget; önkéntesekből barátokká leszünk, kisebb közösségekben is szívesen találkozunk egymással.


Melyek azok az értékek, melyek igazán fontosak a Klubban, melyek alapjai a hétköznapjaitoknak, együttműködéseteknek, sikereiteknek?

Alíz: Az önzetlen segíteni akarás, mások életének szebbé tétele, legyen az gyermek, fiatal vagy idős, a hasznosság érzése, a családi kötelékek mellett vagy azok hiányában a szabadidő értelmes eltöltése, a nyitottság, új tapasztalatok és ismeretek szerzése és befogadása mind-mind fontos alapja és mozgatórugója az önkéntes munkának. A közös kulturális programok, az új élményeket kínáló kirándulások, az összetartozás, a vidámság, a jó hangulat viszi előre közösségünket újabb és újabb feladatok vállalása felé.


Teszünk Szenior Önkéntes Klub Mutass jó példát kampányHa egy valamit kellene kiemelni, mi a legszebb emléked a Klub életében, vagy mire vagy, illetve vagytok leginkább büszkék, ami a leginkább szívet melengető számodra, vagy a klubotok tagjai számára?

Alíz:
Nem szerénytelenség, ha azt mondom, hogy mindenhol nagy örömmel és szívesen fogadnak bennünket, soha, sehol nem éreztük fölöslegesnek magunkat. Mégis két olyan progamot emelnék ki, amelyekben a legtöbb önkéntesünk vesz részt: Az egyik az életkezdési válságban levő, elakadó fiatalokkal foglalkozó, tematikus történetmesélő program, az Aladdin, amelyben az önkénteseink saját élettapasztalataikat osztják meg a fiatalokkal, akik a saját maguk által levont tanulságok révén juthatnak el probémáik megoldásához.
A másik az Idősek Barátai Program, melyben az önkénteseink az idősek otthonaiban vagy saját lakásban élő, magányos idős embereket látogatnak heti rendszerességgel, beszélgetnek velük, kisebb feladatokat látnak el körülöttük, csak rájuk figyelnek, oldják magányukat. Törődnek azokkal, akiket senki nem látogat, senki nem nyitja rájuk az ajtót. Elviszik hozzájuk a külvilág üzeneteit, programokon vesznek részt velük, segítenek mentális egészségük megőrzésében, ablakot nyitnak a világra.

Végül, ami engem személyesen nagyon megérintett, az a TESZÜNK Klub 5 éves fennállásának tiszteletére megrendezett bensőséges és remek hangulatú összejövetel volt. Szerényen terített fehér asztal mellett, a versekkel, zenével szinesített program során felidéztük az önkéntesekkel és a segítségünket elfogadó intézmények vezetőivel az öt év során örömmel végzett sok-sok feladatot, szívmelengető közös emlékeket, együtt örültünk a sikereknek. A megosztott öröm dupla öröm.


A Te meglátásod, tapasztalataid szerint, segíthetnek a jó példák, a példamutató élettörténetek az életben, hogy sikeresebbek, boldogabbak legyünk? Esetleg volt olyan, hogy Téged inspirált más ember, emberek élete, élettörténete, példamutatása?


Alíz:
A jó példák, élettörténetek feltétlenül ösztönzően hatnak ránk, de csak abban az esetben, ha legbelül reális érdeklődést, indíttítást érzünk feléjük.

Nekem édesapám a példaképem. Igen kreatív, nagy tudású, pozitív életszemléletű közösségi ember volt, aki a legnehezebb helyzetekben is megtalálta a pozitívumot, a jó megoldást. Szívesen fordultak hozzá jó tanácsért, segítségért,vagy csak néhány jó szóért, és ő mindig odafigyelve igyekezett segíteni. Azon túl, hogy maximálisan jó családapa volt, tudásával, jó meglátásaival tapasztalataival önzetlenül, önkéntesen segítette több szervezet munkáját.


Én mindig szerettem, szeretem a közösséget, az embereket. Érdekel, hogyan lehet szebbé tenni az életet. A klub alapgondolatához a 2012-ben a háromhetes Erdélyben végzett önkéntes munkám során találtam csodálatos jó példákat. Láttam, hogy a közösséghez tartozás mennyit jelent az idősebb, akár magányos embereknek. A közös munka, egymás – vagy a rászorulók segítése, a közösen megszerzett élmények mennyire megszépítik az életet. Többek között e példák alapján született meg a TESZÜNK klub úgy érzem sokunk javára és örömére.


Végezetül Te, aki még a mai napig tele vagy energiával, mit javasolsz azon nyugdíjasok számára, akik úgy érzik, hogy valami többet szeretnének tenni nyugdíjas életükben is, mint ami megszokott? Mivel bátorítanád őket és miért tartod fontosnak, hogy újabb célokat tűzzenek ki maguk elé, melyeket érdemes megvalósítani?


Alíz:
A nyugdíjas kor új életformát hoz, új fejezet nyit az ember életében. A váltás senkinek sem könnyű. Természetesen, ahol van család, unokák, ott az is adhat elég elfoglaltságot, sok örömet is – nekem nyolc unokám van, a rekordot kilenc unokával tarja az egyik önkéntesünk –, de ha nyitottak akarunk maradni a világra és aktív közösségi életet élni, ha szebbé és jobbá szeretnénk tenni mások életét és a környezetünket, az önkéntesség egy újfajta lehetőséget kínál erre. Ezért mindenkit arra biztatnék, akinek az egészsége engedi, vállaljon a lehetőségeinek és képességeinek megfelelő önkéntes munkát. Sokan és sokfélék vagyunk, de mindenki megtalálhatja a helyét egy sokszínű közösségben. Talán az előbbiekben elmondottak kellő inspirációt adnak ehhez.

Mi is szívesen várunk mindenkit, de az én álmom az lenne, ha a mi kezdeményezésünket sokan követnék országszerte. Ha lennének olyan aktív, empatikus és nyitott szellemű nyugdíjasok – remélem, sok ilyen van –, akik egymás után alakítanának hasonló klubokat országszerte. Ily módon lehetne kis lépésekkel hozzájárulni az életminőség javításához: a fizikai és lelki segítségnyújtás, a közreműködés az emberi, családi, szociális, társadalmi, természeti, környezeti problémák meglodásában, a kultúra terjesztésében, gyakorlatilag az életünket átszövő valamennyi területen mindannyiunk életére pozitívan hat. Jobb, elégedettebb, boldogabb emberré tesz. Csak rajtunk múlik.

Elérhetőségeink:
web oldalunk: www.tettrekeszklub.hu
facebook oldalunk: Teszünk Senior Önkéntes Klub
E-mail cím: tettrekeszklub@gmail.com

 

Jelölve az alábbi díjra:

Kiemelt példamutatás a társadalomért

 

Kapcsolat

Virágozz és Prosperálj Alapítvány
1165 Budapest, Rezgőfű u. 1.
Tel. 06 70 7761917
E-mail: info@mutassjopeldat.hu

Kampány célja

Divatba hozni az értékeket a társadalomban azáltal, hogy egyre többen állunk ki azon pozitív értékek fontosságáért, melyek a valódi boldogság és sikeresség alapjai.

© 20120. Minden jog fenntartva - Mutass jó példát kampány - Virágozz és Prosperálj Alapítvány - Adatkezelési tájékoztató